CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN

Đăng lúc 14:54:07 25/02/2021

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ : Đường Từ Văn Tư nối dài, KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận 

 

1.KHU CÔNGNGHIỆP SƠN MỸ I

Diện tích : 1256,8 ha

Địa điểm : Xã Sơn Mỹ-Huyện Hàm Tân – Tỉnh Bình Thuận

2.KHU CÔNG NGHIỆP SƠN MỸ

Diện tích : 2800 ha

Địa điểm : Vùng ven biển Hàm Tân – Bình Thuận

3.KHU CÔNG NGHIỆP TÂN THIỆN HÀM TÂN

Diện Tích : 115 ha

Địa điểm : Tỉnh Bình Thuận

4.KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐỨC

Diện tích : 800 ha

Địa điểm : Nằm phía nam quốc lộ 1A – Tỉnh Bình Thuận

5. KHU CÔNG NGHIỆP PHAN THIẾT

Diện tích : 42,4 ha

Địa điểm : Trung tâm thành phố Phan Thiết – Bình Thuận

6.KHU CÔNG NGHIỆP TUY PHONG

Diện tích : 100 ha

Địa điểm : Xã Lạc Trị-Huyện Tuy Phong – Bình Thuận

7.KHU CÔNG NGHIỆP HÀM KIÊM I

Diện tích : 143 ha

Địa điểm : Thuộc hai xã Hàm Kiệm và Hàm Mỹ-Huyện Hàm Thuận Nam – Bình Thuận

8.KHU CÔNG NGHIỆP HÀM KIỆM II

Diện tích : 436 ha

Địa điểm : Thuộc hai xã Hàm Kiệm và Hàm Mỹ-Huyện Hàm Thuận Nam – Bình Thuận

9.KHU CÔNG NGHIỆP SƠN MỸ 2

Diện tích : 1318,8 ha

Địa điểm : Xã Sơn Mỹ- Hàm Tân– Bình Thuận

10. KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HẢI

Diện Tích : 800 haĐịa điểm : Xã Tân Hải – Thị Xã La Gi – BÌnh Thuận

11.KHU CÔNG NGHIỆP HÀM CƯỜNG 

Diện tích : 1600 ha

Địa điểm : Thuộc 2 Xã Hàm Cường – Hàm Minh–Huyện Hàm Thuận Nam – Tỉnh BìnhThuận

12.KHU CÔNG NGHIỆP TUY PHONG I

 Diện Tích : 150 ha

 Địa điểm : Xã Vĩnh Hảo – Bình Thuận

13.CỤM CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP PHÍA NAM

Diện Tích : 54 ha Địa điểm : Huyện Tuy PHong – Tỉnh Bình Thuận

14.CỤM CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Diện Tích : 45 haĐịa điểm : Huyện Hàm Tân – Tỉnh BÌnh Thuận

15. CỤM CÔNG NGHIỆP-TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Diện Tích : 9 ha Địa điểm : Huyện Hàm Thuận – Tỉnh Bình Thuận

Tìm kiếm
Gửi yêu cầu báo giá
Fanpage

Địa chỉ