Kiến nghị được cấp phép xây dựng chính thức tại khu quy hoạch đất hỗn hợp

Đăng lúc 17:35:44 03/03/2021

Kiến nghị được cấp phép xây dựng chính thức tại khu quy hoạch đất hỗn hợp
Nhằm giải quyết vướng mắc trong cấp giấy phép xây dựng (GPXD) đối với các khu vực trong đồ án phân khu có chức năng sử dụng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới (đã tồn tại từ ngày 1-1-2015 - thời điểm Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực), Sở Xây dựng TPHCM vừa đề xuất UBND TPHCM 2 phương án nhằm gỡ vướng cho người sử dụng đất tại TPHCM.
 

Cụ thể, phương án 1 là tuân thủ theo các điều kiện cấp GPXD được quy định tại Luật Xây dựng, tức phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với công trình riêng lẻ xây dựng ở khu vực đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phù hợp với quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, các khu vực trong đồ án quy hoạch phân khu có chức năng sử dụng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới (chưa đảm bảo đầy đủ các quy định trên) thì được giải quyết cấp GPXD có thời hạn với quy mô tối đa không quá 3 tầng theo Quy định 26/2017 của UBND TP.

Phương án 2 được đề xuất là chấp thuận cho cấp GPXD tại các khu vực trong đồ án quy hoạch phân khu có chức năng sử dụng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới với các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch của công trình, nhà ở riêng lẻ được xác định theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411: 2012 về nhà ở liên kế - tiêu chuẩn thiết kế (nhà ở liên kế không được cao hơn 6 tầng.

Trong ngõ (hẻm) có chiều rộng nhỏ hơn 6m, nhà ở liên kế không được xây dựng quá 4 tầng). UBND quận huyện có trách nhiệm cập nhật quy mô xây dựng nhà ở liên kế theo tiêu chuẩn nêu trên trong quá trình rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trong Đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. 

Sở Xây dựng đề xuất UBND TP chọn phương án 2 vì tạo được sự thống nhất trong công tác cấp GPXD trên địa bàn TP; đáp ứng được nhu cầu xây dựng của các tổ chức, cá nhân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất.

Tuy nhiên, do phương án 2 chưa phù hợp về điều kiện cấp GPXD theo quy định tại Luật Xây dựng nên sở này cũng kiến nghị TP giao Sở QH-KT nghiên cứu và trình UBND TP ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung TPHCM theo hướng phân loại cụ thể các chức năng quy hoạch tại quy hoạch phân khu (đất dân cư hiện hữu, đất ở cải tạo chỉnh trang, đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới, đất nhóm ở cao tầng/thấp tầng) được cấp GPXD chính thức, các chức năng quy hoạch còn lại (đất cây xanh, giao thông, công trình công cộng…) được cấp GPXD có thời hạn. 

 

Tìm kiếm
Gửi yêu cầu báo giá
Fanpage

Địa chỉ